www.elrad.se

våra tjänster

ELRÅD AB 

ELKONSULT MED INRIKTNING PÅ BESIKTNING

Vi utför följande typer av uppdrag inom elteknikområdet:

Elrevisionsbesiktning

För att en elinstallation skall vara säker och fungera över tid, är det viktigt att den kontrolleras. I vissa fall har en anläggningsinnehavare fått avisering från Brandskyddsföreningen Elektriska Nämnden (EN) om att genomföra elrevisionsbesiktning. I andra fall är det på eget initiativ man vill säkerställa att allting är korrekt utfört, samt att ingenting gått sönder. Att regelbundet se över de elinstallationer som finns i en fastighet eller anläggning är viktigt på flera sätt. Undermåliga eller direkt felaktiga installationer är en risk för både personer och egendom. Vi erbjuder elrevisionsbesiktningar såväl som andra tjänster inom detta fält. Utifrån vår sakkunskap kan vi ge statusrapport för hur elinstallationerna ser ut.

Vi är personligen auktoriserade hos Brandskyddsföreningen Elektriska Nämnden (EN) för utförande av elrevisionsbesiktningar.

Entreprenadbesiktningar inom elteknikområdet

Vi utför entreprenadbesiktningar i samband med entreprenader av varierande storlek och komplexitet. Vi har stor erfarenhet av både mindre och stora projekt. Vid besiktningen fastställer vi om den levererade anläggningen uppfyller det kontrakt och de överenskommelser som ligger till grund för entreprenaden.

När vi utför entreprenadbesiktningar gör vi detta utifrån vår erfarenhet, tekniska kunskap och entreprenadjuridisk sakkompetens.

Installationskontroll inom elteknikområdet vid bygg- och anläggningsprojekt

Vi utför installationskontroll eller byggledning vid byggprojekt. I dessa uppdrag är vi beställarens kvalificerade sakkunnige och stöd inom elteknikområdet. 

Systemlösningar / programförslag inom elteknikområdet

Vi utför uppdrag i samband med nyinstallation eller ombyggnad/förbättringar i befintliga anläggningar där beställaren behöver kvalificerad fackkunskap inom elteknikområdet för att upprätta system- eller programförslag.

Tekniska utredningar / undersökningar inom elteknikområdet

Vi utför uppdrag med utredningar eller undersökningar inom anläggningar där beställaren behöver kvalificerad hjälp inom elteknikområdet. Här kan vi gå igenom befintlig installation, säkerhet och användning för att ge beställaren svar på oklarheter och/eller för att bidra till en bättre och mer effektiv anläggning.

Kontakta oss

Besöksadress

Gerstorp Kärret 1
585 99 Linköping

Postadress

Box 36
581 02 Linköping

Öppettider

Mån-Fre: 7:30 – 17:00

Lunch: 12:00 – 13:00

Lör & Sön: Stängt

Skicka ett meddelande